Baza de date ANEVAR BIG - instrucțiuni utilizare
 

Scopul proiectului

Scopul realizării bazei de date este ca toate evaluările realizate pentru bănci să se regăsească în acelaşi loc. Obiectivele secundare atinse sunt:

Baza de date nu conține tranzacţiile în sine, ci date precum tipul proprietăţii evaluate, suprafaţa, localitatea unde se află proprietatea respectivă, codul poştal, valoarea de piaţă dată de evaluator, data evaluării şi opinia evaluatorului.

 

Actori

Actorii implicați la construirea bazei de date sunt membrii titulari și corporativi ANEVAR. Utilizatorii și beneficiarii acestei bazei de date sunt membrii ANEVAR, băncile.

Baza de date este accesibilă prin intermediul unei aplicații web:

Ei au rolul de a introduce informații sumare din rapoartele de evaluare realizate pentru bănci, pentru garantarea împrumuturilor. De asemenea ei pot vizualiza și manipula doar informațiile proprii, introduse în această bază de date.

Personalul băncii înregistrate în sistem poate urmări și manipula informațiile proprii introduse în baza de date de către membrii ANEVAR (titulari sau corporativi) cu care colaborează.

Actorii au cosimțit, în prealabil, să introducă și să manipuleze informațiile proprii din această bază de date. Înregistrarea în sistem a unei bănci sau a unui membru ANEVAR (titular sau corporativ) este făcută de către ANEVAR.

 

Securitate

Deoarece sunt vehiculate informații de anumită natură, sistemul care găzduiește această bază de date indeplinește stadandarde ridicate de securitate. Siguranța datelor și securitatea datelor este garantată de unul dintre cei mai mari provideri de astfel de servicii din România.

Pentru persoanele interesate gestionarul bazei de date, în speță ANEVAR poate oferi mai multe detalii despre securitatea și protecția datelor.

 

Browser

Platforma on line ce găzduiește baza de date este disponibilă folosind browserele curente de internet. Platforma on line poate fi accesată folosind Internet Explorer (>7), Mozilla, Chrome.

 

Pagina principală

Baza de date este disponibilă prin intermediul unei aplicații web găzduită în locația curentă. De aceea pe parcursul documentației/manualul de utilizare, prin termenul baza de date se poate subînțelege aplicația web prin intermediul căreia pot fi introduse sau preluate înformații în baza de date.

Accesul la informații, implicit la aplicația web se face securizat pe baza unui cont de utilizator, obținut de la administratorul bazei de date, ANEVAR.

În această pagină utilizatorul este direcționat către secțiunea de interes din aplicația web.

Secțiune destinată membrilor titulari

Alt text

La apăsarea butonului utilizatorul este direcționat către pagina de autentificare a membrului titular.

Secțiune destinată membrilor corporativi

Alt text

În acestă secțiune au acces persoanele, desemnate de către membrul corporativ pentru vizualizarea informațiilor specifice introduse în baza de date.

La apăsarea butonului cu eticheta Acces membri corporativi utilizatorul este direcționat către pagina de autentificare a membrului corporativ.

Secțiune destinată băncilor

Alt text

În această secțiune vor avea acces persoanele desemnate de bancă, să vizualizeze informațiile introduse pentru această bancă.

Autentificare


În continuare sunt prezentați pașii de urmat pentru autentificarea utilizatorilor aplicației, în funcție de rolul acestora (membru titular, corporativi, bancă).

IMPORTANT

Accesul la oricare din secțiunile aplicației web se face pe baza unui cont obținut de la ANEVAR.

Autentificare membru titular

Pentru început trebuie precizat că, un membru titular poate introduce informații în baza de date dacă acesta se încadrează în următoarele categorii:

Pentru fiecare din aceste situații prezentăm pașii de urmat, de către membrul titular, pentru autentificarea în aplicația web.

De reținut că indiferent de aceste cazuri utilizatorul este obligat să precizeze numărul de legitimație și parola ambele eliberate de către ANEVAR.

Evaluator independent


În acest caz se bifează informația de la sesiunea de lucru și se introduc numărul de legitimație și parola. Pentru informații suplimentare consultați imaginea de mai jos:

Alt text

Colaborator/angajat membru corporativ


În acest caz la sesiunea de lucru se alege colaborator/angajat membru corporativ.

Membru titular primește un cod de acces de la membru corporativ cu care colaboreaza, pe baza căruia poate introduce rapoarte de evaluare pentru membru corporativ.

Alt text

Angajat banca


În acest caz la sesiune de lucru se alege angajat bancă. Membru titular completează codul BIC al băncii și codul de acces primit de la bancă.

Alt text

Bineînțeles că pentru autentificare și acces în sistem se apasă butonul cu eticheta Autentificare.

Autentificare membru corporativ

Membru corporativ (persoana juridică) se autentifică pentru a vizualiza informațiile introduse de membri titular colaboratori și/sau angajați.

Pentru autentificare sunt completate numărul de autorizație și parola, ambele obținute de la ANEVAR.

Alt text

Pentru autentificare și acces în sistem se apasă butonul cu eticheta Autentificare.

Autentificare bancă

Persoanele din cadrul băncii desemnate să vizualizeze și să manipuleze informațiile, specifice băncii, introduse de membrii (titulari și corporativi), pentru autentificare vor preciza utilizator și parolă. Aceste două informații au fost obținute, în prealabil de la ANEVAR.

Alt text

Pentru autentificare și acces în sistem se apasă butonul cu eticheta Autentificare.

Feedback


Vă rugăm ca eventualele observații constructive să fie transmise către adresa de mail de mai jos:

Vă mulțumim anticipat pentru ajutor. Echipa ANEVAR.