Baza de date a proprietăților imobiliare evaluate în scopul garantării unui împrumut

Scopul realizării bazei de date este ca toate evaluările realizate pentru bănci să se regăsească în acelaşi loc, dar şi monitorizarea calităţii rapoartelor de evaluare, transparentizarea activităţii şi minimizarea riscurilor privind garanţiile colaterale. Baza de date nu conține tranzacţiile în sine, ci date precum tipul proprietăţii evaluate, suprafaţa, localitatea unde se află proprietatea respectivă, probabil şi codul poştal, valoarea de piaţă dată de evaluator, data evaluării şi opinia evaluatorului.

Membri titulari

Secțiune destinată membrilor titulari, evaluatori independenți/ angajați/ colaboratori ai băncilor și membrilor corporativi

Acces Membri Titulari

Membri corporativi

Secțiune destinată membrilor corporativi în scopul vizualizării evaluărilor introduse de către membri titulari colaboratori/angajați

Acces Membri Corporativi

Banci

Secțiune destinată băncilor în scopul vizualizării informațiilor introduse de către membri titulari, angajați proprii sau colaboratori pentru bancă

Acces banca